Kontakt

Telefon: 32 21 30 00

 

VEKTER/HITTEGODS

Securitasvekter i senterets åpningstid

Telefon: 95 29 90 01

 

SENTERLEDER

Gudrun Røed

Telefon: 95 17 09 20

E-post: gudrun.roed@torgetvest.no

 

EIENDOMSSJEF

Hans Henrik Holk

Telefon: 95 76 28 95

E-post: hans.henrik.holck@scalaeiendom.no