Kontakt

Telefon: 32 21 30 00

 

VEKTER/HITTEGODS

Securitasvekter i senterets åpningstid

Telefon: 95299001

E-post: vekter.torgetvest@citycon.com

 

SENTERLEDER

Ingunn Brekke

E-post: ingunn.brekke@citycon.com

 

DRIFTSLEDER

Sebastian Hansen

E-post: sebastian.hansen@citycon.com

 

Markedsføring / kundeklubb

E-post: marked.skoyen@citycon.com

 

LEIE AV LOKALER

Kontakt Andreas Hellstrøm i Citycon dersom du er interessert i å leie lokaler.

Mobil: +4791757916

E-post: andreas.hellstrom@citycon.com