Kontakt

Telefon: 32 21 30 00

 

VEKTER/HITTEGODS

Securitasvekter i senterets åpningstid

Telefon: 95299001

E-post: vaktmester@torgetvest.no

 

SENTERLEDER

Ingunn Brekke

E-post: ingunn.brekke@citycon.no

 

DRIFTSLEDER

Leif Caspersen

E-post: leif.caspersen@citycon.no

 

MARKEDSKOORDINATOR

Hilde Røren

E-post: hilde.roren@citycon.no

 

LEIE AV LOKALER

Kontakt Lars Henrik Wold i Citycon dersom du er interessert i å leie lokaler.

Mobil: +47 975 48 487

E-post: lars.wold@citycon.no